Великобритания и Северна Ирландия вече са част от Хагската система за международна регистрация на промишлен дизайн

международна регистрация на промишлен дизайнСчитано от 13 юни 2018 г. потребителите на Хагската система за международна регистрация на промишлен дизайн могат да посочват Обединеното кралство в своите заявления.

  1. На 13 март 2018 г. правителството на Великобритания и Северна Ирландия депозира при Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост своите документи за ратифициране на Женевския акт от 1999г на Хагската спогодба относно международната регистрация на промишлени дизайни.
  2. Документът за ратификация е придружен от следните декларации:

– декларацията, посочена в член 4(1)(b) от Акта от 1999 г., съгласно която международните заявления не могат да се подават чрез местното ведомство;

– декларацията, посочена в член 11(1)(a) от Акта от 1999 г., съгласно която максималният срок за отлагане на публикацията на промишлен дизайн, когато Великобритания и Северна Ирландия са посочени при международна регистрация, е 12 месеца от датата на подаване;

– декларацията, изисквана съгласно член 17 (3)(c) от Акта от 1999 г., посочваща, че максималната продължителност на закрилата, предвидена от законодателството на Великобритания и Северна Ирландия по отношение на промишлените дизайни, е 25 години.

  1. Съгласно член 28(3)(b) от Акта от 1999 г., Актът от 1999 г. и направените декларации влизат в сила по отношение на Великобритания и Северна Ирландия, на 13 юни 2018 г.

С ратифицирането на Акта от 1999 г. от страна на Великобритания и Северна Ирландия броя на участващите страни в споразумението се увеличава на 54, а общият брой на страните в Хагската спогодба вече е 68.

Може да харесате още...