Ведомството за европейски марки и дизайни, домакин на международни срещи

европейски маркиНяколко работни групи на Фонда за сътрудничество си дадоха среща в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM между 9-11 октомври, с представители на национални ведомства от ЕС, потребителски асоциации и специална Потребителска група за Софтуерния пакет – проект за електронно подаване на заявления за регистрация на търговски марки.

Работните групи се запознаха с актуална информация относно изпълнението на инициативите на Фонда за сътрудничество, както и относно развитието на проектите на различните групи.

Междувременно, подготвителната работна група от Конвергентната програма по Абсолютни основания – Фигуративни марки се срещна с участници от ведомствата на Великобритания, Дания и Германия.

Фондът за сътрудничество на Ведомството за европейски марки и дизайни и европейските регионални и национални ведомства за интелектуална собственост вече са извършили 176 изпълнения на специално разработения комплект от IT инструменти в рамките на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни.

Общият брой декларирани намерения за включване в инструментите на Фонда за сътрудничество в момента е 364.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...