Ведомствата на България и Литва въвеждат нови инструменти на Фонда за сътрудничество

заявление за регистрацияВълната от въвеждане на все нови и нови инструменти, разработени от Фонда за сътрудничество на OHIM, продължава. Последното такова е на инструмента Forecasting, който вече се използва от ведомствата за интелектуална собственост на България и Литва.

Forecasting съдейства на участващите ведомства за по-добро разбиране на основните фактори, които са от значение за разработването на правилното заявление за регистрация на търговска марка или промишлен дизайн. Позволява на потребителите да анализират информацията директно или да актуализират предишни доклади. При правилно и компетентно използване, Forecasting осигурява благоприятна среда за планиране, бюджетиране и прогнозиране и позволява своевременно и достоверно прогнозиране, изготвяне на бюджет и планиране на ресурсите.

Освен Forecasting, през последните седмици Литва въведе инструментите Enforcement Database, ACIST и Call Centre Database. ACIST е Разузнавателен инструмент за борба с фалшифицирането, база данни за целия ЕС, която събира статистическа информация за задържания, по границите и в рамките на вътрешния пазар, на изделия, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуална собственост.

Крайната цел на Фонда за сътрудничество е да позволи на потребителите от Европейския съюз да се възползват от модерни, съвременни инструменти и услуги за европейските национални и регионални ведомства за интелектуална собственост.

Европейската мрежа за търговски марки и промишлени дизайни свързва национални и регионални ведомства за интелектуална собственост, потребителски асоциации и други организации, чиято дейност е свързана с интелектуална собственост, които работят заедно, за да постигнат реално действаща система за търговски марки и промишлени дизайни в Европа. Това означава, че общите практики, услуги и инструменти са фокусирани върху нуждите на професионалистите в сферата интелектуална собственост и притежателите на права.

Източник: Европейска мрежа за марки и дизайни

Може да харесате още...