Имитация на детски шампоан „ПА-ПА”

Комисията за защита на конкуренцията, ВАС потвърди санкция за имитация на детски шампоан „ПА-ПА”През 2010 г. Комисията за защита на конкуренцията образува производство по искане на «АЛЕН МАК» АД и наложи имуществена санкция за имитация на «ТИ ЕЙЧ ЕС КОЗМЕТИКС» ЕООД, Пловдив, в размер на 143 220 лв.

Проучването установи, че ответното дружество произвежда и разпространява в България и Русия детски шампоан „Адвенчър”, който наподобява марката и цялостния облик на отдавна присъстващия на същите пазари шампоан «Па-Па» на Ален Мак. Комисията прецени, че цялостното оформление на шампоана съдържа достатъчно прилики, които могат да заблудят потребителите относно производителя на продукта.

В своето окончателно решение Върховният административен съд възприе изцяло констатациите на КЗК и подчертава, че «много пряка е ползата за имитатора от имитирането на утвърдената марка и много значима е загубата за имитирания субект», тъй като е «гаранция за качество и облекчен избор на потребителя, който намалява риска от неудовлетворителна покупка.»

Имитация е предлагане на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата. Забранява се използването на фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите.

Източник: http://www.cpc.bg

Може да харесате още...