ВАС потвърди решение на Комисията за защита на потребителите

ВАС потвърди решение на Комисията за защита на потребителите за нелоялна практика на Мобилтел ЕАД, vasВАС потвърди решение на Комисията за защита на потребителите за нелоялна практика на Мобилтел ЕАД.

Мобилтел ЕАД е прилагал нелоялна търговска практика, като е предоставял невярна информация на потребителите, че предлаганите на лизинг мобилни апарати, кодирани да работят единствено със СИМ карти на телекома, ще бъдат безплатно отключени за свободно ползване и с карти на други оператори след приключване на срочния договор. Това е окончателното решение на ВАС, което потвърждава административния акт на Комисията за защита на потребителите (КЗП), издаден за нелоялната търговска практика.

Служители на телекома са заблуждавали потребителите, че след приключване на договора, по който е предоставен кодирания мобилен апарат, от страна на дружеството безплатно ще им бъде предоставен код за отключването му. Проверката на КЗП обаче установи, че за предоставянето на кода е необходимо да се заплати цена, посочена в ценовата листа на оператора. Тази информация е предоставена единствено на интернет страницата на компанията, поради което потребителите без достъп до Интернет е възможно да вземат неинформирано решение.

С последните изменения на Закона за защита на потребителите е предвидено в случаите, когато с окончателно решение на ВАС е потвърдена дадена нелоялна търговска практика, потребителите да имат право да развалят договора с търговеца, сключен в резултат на използването на тази практика и да претендират за обезщетение по съдебен път. Законът предвижда още окончателните решения на ВАС да имат обвързваща сила за гражданския съд, като правото на потребителите да искат обезщетение отпада с изтичането на пет години, считано от датата на влизане в сила на решението на ВАС.
Потребителите могат да се информират от интернет страницата на КЗП за потвърдени нелоялни търговски практики и да претендират правата си по съдебен път.

Може да харесате още...