ВАС потвърди решение на КЗК

ВАС потвърди решение на КЗК срещу радио N JOYВАС потвърди решение на КЗК срещу радио N JOY

ВАС излезе с решение по казуса с Радио N JOY. Съдът потвърди решението на КЗК като остави в сила и наложената от Kомисията санкция в размер на 42 200 лв.

Комисията се самосезира по случая още в началото на 2010г. след проведена от радиото рекламна кампания под надслов „7-те ключа на Радио N JOY. В решението си Комисията постановява, че рекламната кампания е нарушение на чл. 29 от ЗЗК, а именно, нарушена е забраната за осъществяване на нелоялна конкуренция.

През 2009г. Радио N JOY разпространява рекламно съобщение за игра, наречена „7-те ключа на Радио N JOY”. Играта протича в рамките на 7 седмици, а записването за участие става с изпращане на кратко съобщение. Наградата е лек автомобил.

Според Комисията такъв тип игра може да повлияе на слушателите в избора им на радиопрограма. Счетено е, че изборът ще бъде предопределен не от програмната схема на радиото, а от възможността неговите слушатели да спечелят предметна награда. Така неправомерно ще се повиши и слушаемостта на радиото, а и ще бъде нарушена и равнопоставеността на конкурентите на пазара. Освен това, поведението на радиостанцията е недобросъвестно и защото провежда игра от хазартен тип без да се е сдобила със съответните разрешителни по Закона за хазарта.

За определяне на относително високия размер на санкцията е повлиял и фактът, че рекламното съобщение е било разпространено до широк кръг от лица чрез интернет и различни радиочестоти, а рекламната кампания е продължила 2 месеца – продължителен за такава кампания период.

Изготвил: Теодора Димитрова

Източник: КЗК

Може да харесате още...