ВАС отмени решение на КЗК за налагане на санкция

ВАС отмени решение на КЗК за налагане на санкция за непредоставяне на информация

Във връзка с извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво през 2011 г., Комисията за защита на конкуренцията изиска информация от «Петрол» АД. Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗК, лицата, от които е поискана информация, са длъжни да я представят в определения от Комисията срок.

След като изминаха 20 дни след определения от КЗК срок за предоставяне на данните, Комисията наложи санкция на дружеството в размер на 12 000 лв. за непредоставяне на информацията в указания период.

Петчленен състав на Върховния административен съд отменя решението, като се обосновава, че «даденият на „Петрол „АД срок не позволява събирането, анализирането и изготвянето на исканата информация.»

Със същия мотив и за същото нарушение преди 5 месеца тричленен състав на съда отмени и санкцията, която КЗК наложи на „Литекс” АД.

Други решения на КЗК:

Решение № АКТ-214-01.03.2012

ВАС отмени решение на КЗК за налагане на санкция за непредоставяне на информация

 • Дата на решение: 01.03.2012 г.
 • Произнасяне: прекратява производството() – ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Оставя без уважение искането за възлагане на разноски ) – ОГНЯН ДИМЧЕВ ДИМОВ;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1217/2011
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ОГНЯН ДИМЧЕВ ДИМОВ
 • Ответник(ници): МИЛК ФЕМИЛИ; КСК 007; ХРАНИНВЕСТ; МИЛТЕКС-КК

Решение № АКТ-215-01.03.2012

 

 • Дата на решение: 01.03.2012 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 3 от ЗЗК) – „ХЕПИ“ ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Оставя без уважение искането за възлагане на разноски ) – „МИЛАНОВ ТАКСИ 8111“ ЕООД;
 • Правно основание: чл. 36 ал. 3 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1374/2011
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): „МИЛАНОВ ТАКСИ 8111“ ЕООД
 • Ответник(ници): „ХЕПИ“ ООД

Може да харесате още...