Бюлетин Патентно Ведомство юни-декември 2013г

Патентно ВедомствоПатентно Ведомство отмени регистрацията на марка JUMEIRAH, рег. №60076, собственост на фирма „ДЖЕТ СЕТ” ЕООД, Бургас.

Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно:

клас 35: реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност;
клас 41: образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност;
клас 43: ресторантьорство; временно настаняване.

Отменянето има действие от 20.07.2007г.

Патентно Ведомство заличи регистрацията на марка З-комбинирана, рег. № 44118, на “ЗАРА-ГАЗ” ООД, Стара Загора.
Заличаването е за класове 35 и 37.
Информацията е публикувана в брой 4/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство.

В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения

910 – ДОМАТИ СОРТ „ДЖЕСИКА ” с притежател БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Пловдив, селекционер Нигохос  Х. Нигохосян, Стряма.
Заявката е подадена на дата 20.12.2012г.

В брой 8/2013 на Официалния бюлетин на Патентно ведомство е публикувана информация за обявяването на марка „3М“, комбинирана,  за общоизвестна или ползваща се с известност на територията на Република България, с пореден номер на вписване в регистъра №169.

Марката е собственост на американската компания 3M Company Ltd, Sait Paul, Minnesota.

Стоките, за които марката е обявена за ползваща се с известност са от класовете: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 16, 17, 21, 25, подробно изброени в публикацията.

Датата, от която марката е определена за общоизвестна на територията на Република България е 01.12.2003г. и 13.12.2007г.

Източник: Патентно Ведомство

Може да харесате още...