Българското патентно ведомство си сътрудничи с OHIM

ohim и Българско патентно ведомствоВедомството за марки и дизайни на Общността (OHIM), ведомството което регистрира марки и дизайни на ЕС, активно си сътрудничи с патентно ведомство на Република България. На 2 март 2007 е подписан първия двустранен договор за техническо сътрудничество. Такъв договор се подписва всяка година. За три години – в периода 2007-2010 са проведени 39 мероприятия, сред които семинари, дни на марктаи дизайна на ЕС, изложби, посещения и панаири. Лекции се изнасят от служители на Патентното ведомство.

През 2008 година в изпълнение на двустранния договор е създадена база данни на марките, послужили за признаване на претенция за старшинство за територията на Република България.

През 2010 OHIM e финансирало българското патентно ведомство с 18 000 Евро за организиране на 3 семинара в Пловдив, Ямбол и София ; Провеждане на ден на марката и дизайна на ЕС с по един щенд в коридорите на 4 университети в София; и са издадени 2 сборника с по 4 и 6 статии всеки. Нямаме информация с колко се е повишила заявителската активност сред студентите.

За 2011 какво е запланувано и какво се прави – няма информация.

Текстът е подготвен по информация на Българското Патентно Ведомство.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Може да харесате още...