Откриване на Европейската експертна група

Български представител на официалното откриване на Европейската експертна група за електронно правоприлагане, predstavitelБългарски представител на официалното откриване на Европейската експертна група за електронно правоприлагане

Представител на Комисия за защита на потребителите участва в среща в Брюксел с Невен Мимица за официалното откриване на Европейската експертна група за електронно правоприлагане

На 1 април 2013 година представител на Комисия за защита на потребителите (КЗП) взе участие в среща в Брюксел с Комисаря по въпросите на защитата на потребителите Невен Мимица. Поводът на срещата, проведена в рамките на Европейския потребителски форум на високо равнище 2014, бе официалното откриване на Европейската експертна група за електронно правоприлагане (e-Enforcement Expert Group), в която КЗП има активно участие.
Експертната група е звено с консултативни функции, имащо за цел изготвяне на препоръки относно Европейските приоритети в онлайн правоприлагането в сферата на потребителската защита, с акцент върху разпространение на най-добри практики и обучителни ресурси между участващите страни. Присъствие в експертната група имат правоприлагащи институции от над 10 страни-членки на Европейския съюз, в това число Великобритания, Холандия, Франция, Белгия, Италия, Естония, Латвия и Португалия. Групата е създадена под егидата на Европейската комисия в рамките на Мрежата за сътрудничество по въпросите на потребителската защита (Consumer Protection Cooperation network).

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...