КОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ Е ПРОМЕНИЛО НАЙ-МНОГО НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ

08.04.2008

българските

Снимка: R M Media Ltd, Picpedia

За деня на интелектуалната собственост, в качеството си на „бивш” български изобретател замразил своята  заявителска активност, си позволявам да задам няколко Въпроси и изкажа лично мнение:
1. Защо, създателите и притежателите на патентно защитени интелектуални продукти , за които са подали и декларации за лицензионна готовност „се награждават“ от патентното законодателство с държавни такси, за поддържане на издадените патенти и които държавни такси, трябва да бъдат платени предварително, преди приоритетната дата на издадения патент и Защо нарастват ежегодно с аритметична прогресия, под предтекст „да не спират развитието на техниката” ?
Моето скромно мнение е, че с тези „награди” патентното законодателство освен, че безвъзмездно интернационализира интелектуалните продукти на създателите на ново знание в областта на техниката и вложените от тях финансови средства за създаването на тези продукти, силно ограничава изобретателската и заявителската активност, а с това и развитието на техниката и на конкурентноспособността на българската икономика.
Само си представете, какво би се получило на практика, ако тази законодателна логика се приложи и към притежателите на движима и на недвижима собственост. Например, собствениците на автомобили, яхти, телевизори, хладилници, перални и други за това, че са закупили и притежават  движима собственост да бъдат „награждавани“ по същата финансова схема. Тоест да заплащат държавни такси за поддържане на придобитите движими собствености, които държавни такси за всяка от тези отделни собствености, нарастват ежегодно с аритметична прогресия под предтекст „да не бъдат причина за злополуки с материални щети и човешки жертви” и в случай, че годишните такси не бъдат платени преди датата на закупуването на недвижимите собствености, същите се национализират незабавно.
Преценете сами: Каква е степента на неравнопоставеност между икономическата позиция в която са поставени създателите те и притежатели на интелектуална собственост и икономическата позиция в която са поставени купувачите те и притежатели на движима или на недвижима собственост ?
2.  Защо, независимият български  изобретател, в качеството му на физическо лице създало ново знание в областта на техниката е лишен от право да кандидатства за средства отпускани по програмите на ЕС и от Националния иновационен фонд?
Преценете сами: Има или няма дискриминация спрямо фактическите създатели на ново знание в областта на техниката ?
3. Не са малко българските политици, които твърдят, че българските патенти за изобретения са национално интелектуално богатство и те българските политици правят всичко възможно за опазване и увеличаване на това богатство.
Но може ли някой, като илюстрация за реалността на такива твърдения, да посочи поне  една банка в България, която при създадените законодателни и икономически условия,  отпуска финансови кредити на изобретатели, срещу ипотека на правата върху създадени от тях изобретения защитени с български патенти, за които патенти са подали и декларации за лицензионна готовност и за реализацията на които патентовани изобретения тези изобретатели ипотекират абсолютните права върху изобретенията си?
4. Розовите очила на илюзорния оптимизъм, излъскан до ослепителен блясък от политическо и административно празнодумство, препълнено с неистини и очевадни лъжи е основната бариера, която възпрепядства реализацията на българските изобретения и намалява интелектуалната конкурентноспособност на българската икономика !

Може да харесате още...