България на 37 място в класацията на Глобалния иновационен индекс 2020

Глобалния иновационен индексСвързаната с Глобалния иновационен индекс (GII) 2020 годишна класация на световните икономики, отразяваща техния иновационен капацитет и резултати, показва стабилност на върха – Швейцария, Швеция и САЩ отново оформят ТОП 3. Втора азиатска икономика – Република Корея – за първи път се присъединява към първите десет (Сингапур, номер 8). Забележително е постижението на Швейцария, която е начело на класацията за десета поредна година.

Каква е позицията на България?

В общата класация, България се намира на 37мо място от 131 държави, включени в Глобалния иновационен индекс за 2020г. България се представя по-добре по отношение на резултатността от въведените иновации (30 позиция) отколкото по отношение на нови инвестиции в иновации (45 позиция).

Пандемията с COVID-19 оказва сериозен натиск върху наблюдавания през последните години ръст на иновациите в световен мащаб. Коронавирусът възпрепятства някои иновативни дейности, но според GII 2020, публикуван от СОИС, е налице сериозно раздвижване в различни направления, най-вече в здравния сектор.

След като пандемията с COVID-19 бъде овладяна, от решаващо значение е подкрепата за иновации да се разшири отвъд здравния сектор.

Въздействието на пандемията върху науката и иновационните системи трябва да се наблюдава. Забелязват се и някои положителни ефекти, като неочаквано високо ниво на международно сътрудничество в областта на науката и намаляване на бюрократичната тежест за учените. Някои аспекти обаче са тревожни, като замразяването на големи изследователски проекти и възможното (и неравномерно) намаляване на разходите за научноизследователска и развойна дейност в някои области.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...