България взема участие в проект за хармонизация на по-старите бази данни

Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) в сътрудничество с националните служби работят по проект за хармонизиране на по-старите бази данни в ЕС, като правят сравнение между записите на национално ниво и тези вписани в регистъра на ТМО. Проектът включва създаването на връзки между националната и общностната бази данни, правейки информацията достъпна онлайн, с цел да се осигури по-добра защита на интелектуалната собственост и по-голяма правна сигурност за потребителите.

Посредством новата структура се цели да се повиши качеството на работа, да се оптимизира времето за нейното извършване, както и да се промотира практиката на OHIM.

Настоящите действия са част от проект към Фонд за сътрудничество „Създаване и хармонизация на преходни бази данни”, който има за цел да се създаде единен „речник”, както и да се осигурят инструменти и ресурси необходими на крайните потребители за по-добрия им достъп до информация. Страните, които ще вземат участие в проекта са: България, Чехия, Естония, Франция, Унгария, Ирландия, Португалия, Литва, Румъния, Гърция и Великобритания.

Източник: http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item1991.en.do


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...