Брускети Марети – санкционирани

Брускети Марети - санкционирани за заблуждаваща рекламаБрускети Марети – санкционирани за заблуждаваща реклама

Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което е установено нарушение по чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК от страна на «Итал Фууд Индъстри» АД, гр. Шумен и е наложена имуществена санкция от 213 300 лв.

Производството е образувано по самосезиране по повод излъчването на рекламните клипове на продукта брускети «Марети» в българския телевизионен ефир.

Комисията счита, че добросъвестното поведение е изисквало производителят ясно да посочи българския произход на продукта. След анализ на всички елементи на излъчваните клипове КЗК приема, че рекламните послания създават цялостно впечатление, че продуктът е италиански. Рекламните клипове са базирани изцяло като сюжет и замисъл върху елементи от италианската култура, език и самобитност. Същото впечатление създават и надписите на основните съставки на различните видове брускети.

Комисията приема поведението на ответното дружество за нарушение на добросъвестната търговска практика, в резултат на което са пренебрегнати основни принципи на конкуренцията и пазара. За подобни нарушения наказанията следва да имат както санкционен характер, така и превантивна функция.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.

При определянето на рекламата като заблуждаваща се взимат предвид и характеристиките на стоките и услугите, като: наличност, вид, изработка, състав, начин и дата на производство на стоките или изпълнение на услугите, годност за употреба, начини за употреба, количество, географски и търговски произход, резултати, които могат да се очакват от тяхната употреба, резултати и съществени характеристики от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите.

Може да харесате още...