Броят международни патентни заявки нараства и през 2020г

международни патентни заявкиБроят международни патентни заявки, подадени в СОИС през 2020 г. продължава да нараства на фона на огромните човешки и икономически жертви на пандемията с COVID-19. Водещите потребители Китай и САЩ отбелязват годишен ръст на подадените патентни заявки.

Заявките за международни патенти, подадени чрез Договора за патентно сътрудничество (РСТ) на СОИС, който е един от широко използваните показатели за измерване на иновационната активност, са нараснали с 4% през 2020 г. Подадени са 275 900 международни патентни заявки – най-големият брой досега, въпреки прогнозния спад в световния БВП от 3.5%.

Китай (68 720 патентни заявки, + 16,1% ръст на годишна база) остава най-големият потребител на PCT системата на СОИС. Втори се нареждат САЩ (59 230 патентни заявки, + 3%), Япония (50 520 патентни заявки, -4,1%), Република Корея (20 060 патентни заявки, + 5,2%) и Германия (18 643 патентни заявки, -3,7%).

Сред технологичните области най-голям дял от публикуваните РСТ заявки са компютърните технологии (9.2%), следвани от цифровите комуникации (83%), медицинските технологии (6.6%), електрическите машини (6.6%) и измерванията (4.8 %).

Използването на международната система за търговски марки е намалено, но само леко. Това е очаквано, тъй като заявка за регистрация на търговска марка обикновено се подава при въвеждане на нови стоки и услуги, което в момента е затруднено в резултат на глобалната пандемия. Заявките за международни търговски марки чрез Мадридската система за международна регистрация намаляват с 0.6% до 63 800 през 2020 г. Това е първият спад след световната финансова криза от 2008-2009 г.

Заявители от САЩ (10 005) са подали най-голям брой международни заявки за регистрация на търговска марка, използвайки Мадридската система на СОИС. Следват тези, със седалище в Германия (7 334), Китай (7 075), Франция (3 716) и Великобритания (3 679).

Икономическите последици от пандемията засегнаха търсенето на защита на промишлен дизайн чрез Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни. Търсенето е спаднало с 15% през 2020 г. до 18 580 дизайна – първи спад от 2006 г. насам.

Въпреки значителния спад, Германия остава най-големият потребител на международната система за промишлен дизайн, с 3666 заявки за регистрация на промишлен дизайн. САЩ, Турция и Китай са единствените държави, които бележат ръст.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...