БРОСС ХОЛДИНГ АД с особен залог върху марки в полза на DS&CHEM COMPANY, САЩ

особен залогНа 13.02.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан втори по ред особен залог в полза на „Диси енд Кем Компани” (DS&CHEM COMPANY), САЩ, въз основа на Договор за особен залог на търговско предприятие, сключен между „Диси енд Кем Компани” (DS&CHEM COMPANY), САЩ (заложен кредитор) и „БРОСС ХОЛДИНГ” АД, България, по отношение на следните търговски марки, собственост на „БРОСС ХОЛДИНГ” АД:

МАСТЕР КЛИЙН/ MASTER CLEAN, рег.№7820Y
МАСТЕР КОЛ/ MASTER COL, рег.№7821Y
МАСТЕР КРИЛ/ MASTER CRIL, рег.№ 7822Y
МАСТЕР СИЛ/ MASTER SIL, рег.№ 7823Y
МАСТЕР ПЕЙНТ/ MASTER PAINT, рег.№ 7824Y
ЕВЪРФОАМ/EVERFOAM, рег.№ 7892Y
ЕВЪРСИЛ/EVERSIL, рег.№ 7895Y
ЕВЪРСАН/EVERSAN, рег.№ 7896Y
МАСТЕР/ MASTER, рег.№34174
МАСТЕР / MASTER, рег.№37173
EASYSIL/ИЗИСИЛ, рег.№47063
МАСТЕР КРИЛ/ MASTER CRIL, рег.№60264
МАСТЕР КЛИЙН/ MASTER CLEAN, рег.№60265
МАСТЕР САН/ MASTER SAN, рег.№60266
МАСТЕР ФОМ/ MASTER FOAM, рег.№60790
МАСТЕР ЛАЙН/ MASTER LAIN, рег.№60791
МАСТЕР ПЕЙНТ/ MASTER PAIN, рег.№61098
МАСТЕР СИЛ/ MASTER SIL, рег.№61099
МАСТЕР, рег.№61310
MASTER, рег.№61311

Източник: Патентно ведомство на РБългария, Официален бюлетин бр.3/2013


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...