БПВ – мерки за превенция на коронавирус

превенцияНа своята уеб страница, Патентно ведомство публикува следните

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС

„Уважаеми потребители,

Във връзка с разпространението на COVID-19 в страната и с оглед превенция на разпространението на коронавируса, Ви информираме, че следващия брой на Официалния бюлетин ще бъде публикуван на 15 април 2020 г.
Временно се преустановява достъпът на външни лица в Централна патентна библиотека, както и предоставянето на достъп до досиетата на обектите на индустриална собственост.“