Девет средиземноморски държави се обединяват за засилване борбата срещу фалшификации

фалшификации„Декларацията, обединяваща държавите от средиземноморския басейн, най-силно ангажирани в борбата с фалшификациите (България, Испания, Италия, Мароко, Португалия, Румъния, Тунис, Турция и Франция), има за цел:

  • по-доброто координиране на борбата с фалшификациите;
  • продължаване дейността по информиране и засилване чувствителността на потребителите по проблема, особено на специализирани изложби и в туристическите зони;
  • засилване на наказателните мерки срещу нарушителите и техните разпространители, по-специално в интернет.

Наблягайки на факта, че различните фалшификации представляват опасност както за здравето и за сигурността на потребителите, за иновациите и конкурентоспособността на предприятията, така и за заетостта и икономиката на държавите от средиземноморския басейн, Люк Шател припомни за приетото на 25 септември 2008 г. решение, в рамките на френското председателство на Европейския съюз, относно глобален план за борба с фалшификациите.

„Декларацията от Кан“ е подписана по повод 24-тото издание на Изложението TFWA World Exhibition* по време на състоялата се кръгла маса по въпросите за борбата с фалшификации, председателствана от Люк Шател, на която присъстваха всички подписали общата декларация, сред които Бернар Брошар, кмет на Кан, депутат и председател на Националния комитет за борба с фалшификациите (CNAC) и Беноа Батистели, генерален директор на Националния институт за индустриална собственост на Франция и генерален секретар на CNAC, заедно с техните девет колеги от средиземноморския регион. Кръглата маса предостави на участниците възможността да предприемат обсъждане на въпроса за изграждане на система за обмен на информация между съответните им администрации.“

Може да харесате още...