„ Стимулиране на бизнеса в дигитална среда ”

На 6 декември в Радисън Блу Гранд Хотел в София Международната академия за обучение по киберразследвания (cybercrimeacademy.org) с финансовата подкрепа на посолството на САЩ у нас организира конференция на тема „ Стимулиране на бизнеса в дигитална среда ”.

Конференцията бе открита от   Посланикът на САЩ в София негово превъзходителство г-н Джеймс Уорлик, г-жа Даниела Петрова – Председател на комисията по културата, гражданското общество и медиите на 41-во НС,  певицата и продуцент Мария Илиева.

Форумът събра представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, на колективни и браншови организации и представители на бизнеса – водещи ИКТ компании, доставчици на Интернет услуги, представители на звукозаписната и филмовата индустрия, които участваха в дискусията на тема предизвикателства и добри практики при защитата на правата на интелектуалната собственост. Целта на събитието бе да се повиши информираността и да се очертаят възможните решения в няколко основни насоки:

  • Създаване на ефективна правна рамка за успешно наказателно преследване на престъпления срещу интелектуалната собственост;
  • Установяване на партньорства за стимулиране на легалния даунлоуд в Интернет и стимулиране на бизнес иновациите в дигиталната среда;
  • Споделяне на информация за успешни случаи и добри практики.

дигитална средаУчастниците в конференцията се обединиха около тезата за важността на цялостното опазване на интелектуалната собственост и по-специално зачитането на авторските права в интернет средата; осъзнаването от обществото и бизнеса на опасностите и резултите от киберпрестъпленията, част от които са престъпленията срещу интелектуалната собственост, в това число и щетите, които те нанасят на българската култура, развитието на авторско-правните индустрии, възпирането на чуждите инвестиции и ограничаване трансфера на нови технологии и културни продукти. На тази основа дискусията на конференцията потърси решения и за цялостното подобряване на бизнес средата в България и стимулирането на притока на чуждестранни инвестиции.

Може да харесате още...