Кувейт се присъединява към Бернската конвенция

Бернската конвенцияГенералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) приветства министъра на външните работи и има честта да уведоми  правителството на Кувейт, на 2 септември 2014 г., за  присъединяване към Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения  от 9-ти Септември 1886 г., ревизирана в Париж на 24 юли 1971 г. и изменена на 28 септември., 1979 г.

Бернската конвенция ще влезе в сила, по отношение на Република Кувейт, на 2 декември 2014 г. На тази дата, Република Кувейт също така  ще стане член и на Международния съюз за закрила на литературните и художествени произведения („Бернския Съюз“), основан от Бернската конвенция.

Конвенцията е първият международен договор в областта на авторското право. Установява минимални стандарти, които договарящите се страни следва да осигурят и съблюдават във вътрешното си право.

Конвенцията установява, че авторското право възниква автоматично – без да е необходимо да бъдат изпълнявани каквито и да е формалности. Установява минимален срок на закрила на произведенията, с изключение на фотографските и кинематографските творби, от 50 години след смъртта на автора.

Бернската конвенция създава система на равно третиране, която изисква държавите-членки да предоставят на автори от другите договарящи се страни същия обем права, както и на своите собствени граждани.

Има няколко основни принципа, въведени от Бернската конвенция за закрила на авторското право.

Произведение, създадено в страна-членка на Бернския съюз, следва да получи същата закрила и в другите страни, които са обвързани с това споразумение. Тази закрила е нужно да се представи на своите граждани – принцип на националния режим.

Закрилата, която получи произведение, не е зависима от никакви формалности, процедури или регистрации и, когато бъде публично представена, тази закрила се предоставя безусловно – принцип на автоматичност на закрилата.

Закрилата, която получава произведение в страната на произхода му, не е зависима от закрилата на същото произведение в друга страна членка – принцип на независимост на закрилата.

В Бернската конвенция се регламентира и т.нар. „справедливо“ използване (fair use) на произведения.

Източник: СОИС

Може да харесате още...