Бенелюкс въведе инструмента Back Office за промишлен дизайн

промишлен дизайнВедомството за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP) наскоро въведе софтуерния пакет за инструмента Back Office за промишлен дизайн, разработен в рамките на Фонда за сътрудничество.

Първото заявление вече е получено и обработено чрез новата система.

Това изпълнение е резултат от значителни усилия и тясно сътрудничество между Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM и BOIP. С това ново изпълнение, общият брой на инструментите разработени в рамките на Фонда за сътрудничество и изпълнявани от BOIP става 12.

Ведомството за интелектуална собственост на Бенелюкс е приключило с въвеждането на частта на инструмента, свързана с регистрациите. По време на втората фаза, започваща 2016г ще продължи работата по другите компоненти. След това новата система ще подпомага целия жизнен цикъл на един промишлен дизайн – ще улеснява експертизата на заявленията за регистрация и ще ускори обработката на регистрациите.

Крайната цел на Фонда за сътрудничество е да донесе полза на потребителите от Европейския съюз като предоставя съвременни и модерни инструменти и услуги за европейските регионални и национални ведомства за интелектуална собственост. От създаването си през 2010 г., Фондът за сътрудничество към OHIM създава и разработва IT решения за използване в областта на интелектуалната собственост. Някои от инструментите са в помощ на проверителите, други са предназначени за бизнеса, а трети са създадени за правоприлагащите органи. Инструментите на Фонда за сътрудничество предоставят богата информация по въпроси, свързани с търговска марка, промишлен дизайн и класифициране.

Европейската мрежа за търговски марки и промишлени дизайни свързва национални и регионални ведомства за интелектуална собственост, потребителски асоциации и други организации, чиято дейност е свързана с интелектуална собственост, които работят заедно, за да постигнат реално действаща система за търговски марки и промишлени дизайни в Европа. Това означава, че общите практики, услуги и инструменти са фокусирани върху нуждите на професионалистите в сферата интелектуална собственост и притежателите на права.

Източник: Европейска мрежа за търговски марки и промишлени дизайни

Може да харесате още...