БАН и българските университети са с най-ниската иновационна активност в странатa

иновационна активностЗа поредна година официалната статистика на Патентното ведомство на Република България отчита ниска иновационна активност на БАН и българските университети. Заявителската активност за 2012  година е била едва 25 заявки за изобретения и 9 заявки за полезни модели. Заявените през 2012 български изобретения са 245, т.е на българската научна общност се падат по-малко от 10 %, в същото време това е спад с 1% в сравнение с предходната 2011 година.  Също така ниска е и активността при полезните модели – 9 заявки от БАН и университети при обща активност 190 – т.е. едва 4,7 %.

През  2011 бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност у нас са възлизали на 188,6 милн. лева. По данни на националната статистика у нас с научно-развойна дейност се занимават около 20 хиляди специалисти. Заявените изобретения за 2011 година от БАН и университетите са 29 от общо  264 завените български изобретения, т.е 11%, заявените през 2011 полезни модели са 7 от общо 205 или едва 3%. Най-общата икономическа оценка би могла да даде приблизителната еденична цена на значимата българска иновация финансирана от държавния бюджет – 5,2 мил. лева.

Световен критерии за оценка на иновационната активност на определена институция е броя заявени и регистрирани изобретения.

Заявените и регистрирани изобретения и полезни модели са много ясен и безпорен критерии за оценка защото за да се получи регистрация на един патент то той трябва да отговаря на определени критерии:
– световна новост
– изобретателска стъпка
– промишлена приложимост

и наличието на тези условия във всяка една заявка се оценява от експерти след извършване на проучване в масивите на световната патентна и не патентна литература.

Извършваната независима и обективна патентна експертиза по световно утвърдени критерии и правила е гарант за качеството на всяка една научна разработка.

Автор: ipbulgaria

Може да харесате още...