База данни с осиротели произведения

осиротели произведенияНа своята уеб страница Службата за хармонизация във вътрешния пазар съобщава, че база данни за осиротели произведения наскоро е била тествана от представители на компетентните национални органи и организации бенефициенти.

Целта на проекта Осиротели произведения, администриран от Службата за хармонизация във вътрешния пазар е да се създаде единна база данни на Европейския съюз за осиротелите произведения, която да се споделя от всички страни членки. Осиротелите произведения са творби като книги, статии във вестници и списания, и филми, които все още са защитени с авторски права, но чиито автори или други притежатели на права не са известни или не могат да бъдат открити за получаване на разрешение за използването им.

Организациите бенефициенти, участващи в проекта включват Британската библиотека, Испанската национална библиотека, Немската национална библиотека, Унгарската национална библиотека Сечени, Словашката национална библиотека, Библиотеката на Университета в Малта, Унгарският национален дигитален архив и Филмов институт (MaNDA) и Естонската организация за обществени радио и телевизия.

Целта на предварителното изпитване на базата данни за осиротели произведения е да се гарантира, че инструментът покрива очакваните функционалности и да се получи обратна връзка от заинтересованите страни. Официалното начало на Базата данни за осиротели произведения ще бъде през октомври 2014г.

Източник: Служба за хармонизация на вътрешния пазар 

Може да харесате още...