Африкански министри дискутират иновации и интелектуални права на конференция на WIPO

иновацииДвадесет африкански министри, политически стратези и представители на бизнеса се присъединиха към президента на Република Танзания Jakaya Kikwete и генералния директор нa WIPO  Francis Gurry, на откриването на двудневна конференция в Дар ес Салаам, за да дискутират ролята на интелектуалната собственост за стимулиране на иновациите и развитието. Конференцията, организирана от WIPO и Японският патентен офис, в сътрудничество с правителството на Обединена република Танзания, също адресира важността на иновациите за справяне с някои от притискащите съвременни глобални предизвикателства, като общественото здраве, сигурността на храните и климатичните промени.

На откриването на конференцията президентът на ОРТ отбеляза, че правилното използване на интелектуалната собственост може да допринесе за  икономически растеж и изкореняване на бедността в африканските държави, че IP политиките трябва да се интегрират с тези за развитие, и призова партньорите да изследват възможностите за повишаване на подкрепата за африканските държави в IP областта. Той подчерта, че IP въпросите трябва да се третират като въпроси на развитието, и че с тези въпроси не трябва да се справя в изолация.

Francis Gurry отбеляза, че Африка има големи традиции в иновативността и креативността и че иновациите са основен двигател на икономичския растеж, развитието и по-добрите работни места. Той добави, че интелектуалната собственост е задължителен механизъм за превръщането на знанието в търговски активи – IP правата създават сигурна среда за инвестиране и иновации и осигурява правна платформа за търговия с интелектуални ценности.

Toshihiro Kose, генерален директор на отдела за административни дейности, запазени марки и дизайни на Японаския патентен офис към министерството на икономиката, търговията и индустрията на Япония, изрази пълната си отдаденост в подкрепата на развиването на африканската IP система чрез фондове за Африка и програми, които са управлявани от WIPO. Г-н Kose подчерта, че ефективната IP система стимулира иновативността. Той посочи, че конференцията е най-голямата, организирана през годината с фондове.

Конференцията събира министри, които са отговорни за IP материята, министри на науката и технологиите, глави на IP офиси, както и представители на малки и средни предприятия, големи индустриални компании с дейности в Африка, регионални икономически общности и регионални финансови институции, за да дискутират широки планове за най-доброро капитализиране на IP на континента за стимулиране на иновациите.

Може да харесате още...