Асоциации на представители по индустриална собственост – EUIPO

представители по индустриална собственост

Влизането в сила на настоящата версия на Насоките на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) относно практиката, свързана търговски марки и промишлени дизайни през февруари тази година доведе до промяна в общите правила в областта на професионалните представители по индустриална собственост.

За да се предостави валиден идентификационен номер (ID) на асоциация от представители по ИС, всички членове на асоциацията трябва да получат индивидуални ID от EUIPO. Службата на ЕС за интелектуална собственост ще издава валиден идентификационен номер на асоциация, само когато на един и същи адрес има поне двама регистрирани представители по индустриална собственост

Новата практика се прилага стриктно за нови асоциации, създадени след влизането в сила на настоящата версия на Насоките. На съществуващите асоциации, чиито идентификационни номера са били предоставени преди тази дата, се напомня, че те също трябва да се съобразят с новото изискване.

Това може да бъде от особено значение и за съществуващи асоциации с адрес във Великобритания с оглед на Комюнике 2/2020 относно въздействието на оттеглянето на страната от Европейския съюз върху някои аспекти от практиката на Службата, по-специално параграф 44. Всяко изменение или нов идентификационен номер ще трябва да бъдат поискани преди края на преходния период.

Ако информацията, която се вижда в базата данни не е пълна, съответната асоциация трябва да изпрати официално искане за актуализиране на членството. Следва да се посочат всички членове, които е необходимо да бъдат премахнати или добавени в списъка или ако е необходимо, лични данни, които се нуждаят от актуализиране.

Преди да бъде премахнат член на асоциация, тя трябва да провери дали съществуват файлове, присвоени към индивидуалния идентификатор на това лице, които трябва да бъдат прехвърлени към идентификатора на асоциацията. Следва да се предоставят данни за последващ контакт с този представител, когато са налични, тъй като адреса и данните за контакт с асоциацията ще бъдат изтрити от индивидуалния му идентификационен номер.

Базата данни на EUIPO с представители по индустриална собственост е достъпна онлайн в eSearch plus.

Може да харесате още...