Апелативен съд установява щети от нарушаване на патентно право

Чрез две свои скорошни решения, а имено по делата Lucent v. Gateway и Cornell v. HP т.нар. Национален федерален апелативен съд показа нагледно какво е необходимо, за да се докаже действително нарушение на правата на интелектуална собственост.

В случая Lucent, съдията е изискал конкретно доказателство за реално изплатими хонорари като по този начин е дал пример на своите колеги как трябва да се действа в подобна ситуация. Съдията по другия случай не позволил на патентоползвателя да се възползва от доходите от целия продукт, при положение, че патентът е приложим само към един негов елемент.

Източник: www.technologytransfertactics.com


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...