Антъни Таубман: През 2008 година фокусът ще бъде върху емпиричните анализи, точното дефиниране на техническите проблеми и намиране на практически, работещи решения, които действително допринасят за благополучието на хората

Равносметка на изминалата година и оптимистичен поглед към новата 2008 са основните акценти в интервюто на Ай Пи България с г-н Антъни Таубман , изпълнителен директор на Дирекция „Глобални въпроси на интелектуалната собственост“ към Световната организация за интелектуална собственост в Женева.

tonytaubmanКак оценявате отминалата година? Беше ли тя успешна за Световната организация за интелектуална собственост и в частност за Вашия отдел?

2007 година беше много важна за нас- това беше време на консолидация, укрепване на връзките и създаването на основни материали, които да подпомагат държавите- членки в постигането на желаните цели в областта на интелектуалната собственост и традиционните знания, традиционните културни изразявания и генетичните ресурси, както и по отношение на човешките науки. Нямаше някакви особено специални и важни резултати, по-скоро видяхме плодовете на някои по-продължителни проекти, оформи се разбирането по редица основни въпроси и се даде тласък за задоволяването на някои практически нужди. Ето например, Междуправителственият комитет на СОИС започна първия систематичен, отворен, структуриран многостранен преглед на всички ключови въпроси. Това са въпроси, които всеки, който трябва да изработи механизми за защита на традиционните знания и традиционните културни изразявания трябва да има предвид. Не можем да очакваме, че от гледна точка на техническата пълнота на тези въпроси можем лесно или бързо да постигнем разбирателство сред 184-те държави-членки. Но вече има по-здрава концептуална, фактическа и практическа база за бъдеща работа. Това означава, че резултатите, които можем да постигнем през следващите две години ще имат по-здрави и дълбоки корени и ще бъде много по-вероятно на практика да се постигнат амбициозните цели, които някои държави-членки са си поставили в тази област.

Кои бяха основните предизвикателства, които трябваше да преодолеете в работата си през 2007 година?

Това са проблеми, които технически изискват много време и енергия за разрешаването им, те са политически комплексни и изискват широки консултации с много хора и организации, вариращи от местни общности в отделните части на света до нашите дъщерни агенции и колегите в голямото семейство на Обединените нации. Основното предизвикателство си остава да направим така, че процесите да бъдат възможно най-всеобхватни и консултативни, като в същото време се фокусираме на практически, постижими цели, които са в съзвучие с определени отговорности на СОИС, свързани с международното право и политика. Инициативи като Доброволния фонд на СОИС показват, че значителен прогрес може да бъде направен в осъществяването на един отворен, широк диалог. СОИС разшири усилията си в изграждането на практически капацитет, което още веднъж доказва, че целите ни остават постижими и реалистични и че нашите дейности са важни за хората, които ще се възползват от тях.

Кое събитие от 2007 година бихте посочили като най-значително? Защо?

Ще посоча две събития. Първо, Кръглата маса за изграждане на обществен капацитет в областта на традиционните знания, културното изразяване и генетичните ресурси, организирана от СОИС. Тази среща беше значителна крачка напред в консолидацията, подобряване на комуникация и координацията на СОИС в тази сфера, което осигурява солидна платформа за бъдещо сътрудничество. И второ, сътудничеството на СОИС със Световната здравна организация по въпросите на общественото здраве в рамките на срещите на СЗО посветени на интелектуалната собственост и общественото здраве и подготовеността за пандемичен грип. Те отвориха нова важна глава в партньорството между двете организации. СОИС трябва да предостави техническа и практическа информация, която ще бъде най-полезна за работещите в СЗО, които трябва да вземат отговорни решения по въпросите на общественото здраве.

Можем ли да очакваме нови инициативи и услуги от СОИС през тази година?

Да – ще има консолидирана рамка за политическото развитие и изграждането на капацитета в областта на традиционните знания и генетичните ресурси. Ще има по-добри правни ресурси да подпомагат правителствата и другите участници в процеса в достъпа им до политическите възможности и предприемането на правни инициативи в тази област. Инициативи, свързани с патентите в науката ще предоставят по-изчистени и по-достъпни ръководства, необходими на хората, отговорни за вземането на решения за общественото здраве, храните и околната среда. Няколко проекта, които вече сме започнали ще достигнат вече един по-зрял етап, включително и проектът „Творческо наследство- ръководство за най-добрите практики по въпросите на интелектуалната собственост при дигитализацията на традиционните културни изразявания. Тук е проектът за подпомагане на организациите при защита на техните интереси при документиране на традиционните знания. Издаването на различни брошури и ръководства значително ще подпомогне хората при работата им със заплетени правни и политически ситуации, провокирани от бързото развитие на човешките науки.

Какви са вашите лични очаквания за 2008 година?

Очаквам да видя по-добро разбиране на цялостния обществено-политически контекст на системата на интелектуалната собственост в такива области на високи технологии като традиционните знания и общественото здраве. Фокусът ще бъде върху емпиричните анализи, по-точното дефиниране на техническите проблеми и намирането на практически, работещи решения, които действително допринасят за благополучието за хората.

Може да харесате още...