Антонио Кампинос посети ASEAN работна група по сътрудничество в областта на интелектуалната собственост в Тайланд

Антонио Кампинос посети ASEANПрезидентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, г-н Антонио Кампинос, посети 41-та Среща на Работната група по сътрудничество в областта на интелектуалната собственост в рамките на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия в Чианг Май, Тайланд.

Г-н Кампинос се обърна към делегатите във връзка със сътрудничеството OHIM-ASEAN, и представи преглед на проекта за права на интелектуална собственост ECAP III, фаза II за ASEAN, който е възложен на Ведомството за европейски марки и дизайни.

Президентът на Ведомството подчерта важността от предаване опита на OHIM, придобит на ниво страни членки на ЕС, а именно проектите, проведени като част от Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма на OHIM, и сподели европейския подход към сближаване на практиките.

Делегатите приветстваха предложението на OHIM да се продължи със засилено сътрудничество, което да позволи на страните от ASEAN да се включват в редица дейности по различно време, докато в същото време дават възможност на други държави да започнат с изпълнението на даден проект в по-ранен етап.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...