EUIPO отмени европейска марка на анонимния творец Банкси

европейска маркаСлужбата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO отмени действието на европейска марка No 17 981 637 (фигуративна), собственост на анонимния британския уличен художник Банкси. Според решението на EUIPO търговската марка е била регистрирана недобросъвестно, без намерение за реално използване.

В аргументацията на своето решение, Службата на ЕС за интелектуална собственост дава определение на термина недобросъвестност при регистрацията на европейска марка:

Основанието за недобросъвестност се прилага, когато от релевантни и последователни указания е видно, че притежателят на търговска марка на ЕС е подал заявката си за регистрация без никакво намерение да използва оспорваната европейска марка или без намерението да честно да се конкурира, а с намерение да подкопае интересите на трети страни, по начин, несъвместим с честните практики, или с намерението да получи, без дори да се насочва към конкретна трета страна, изключително право за цели, различни от тези, които попадат в рамките на функциите на марката (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46 и 29/01/2020, C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81)„.

В решението си EUIPO отбелязва, че тъй като Банкси е избрал да бъде анонимен и не може да бъде идентифициран, това би му попречило да може да получи закрила за свои авторски произведения.

От доказателствата, представени от двете страни по спора, става ясно, че към момента на подаване на заявлението за недействителност на търговската марка, притежателят (или Банкси) никога не е разпространявал или продавал стоки или услуги с оспорената европейска марка.

Банкси е анонимен, той не може да бъде ясно идентифициран като безспорен притежател на авторски права, тъй като самоличността му е скрита. Оспорената европейска марка е заявена, за да може Банкси да има законни права върху знака, тъй като не може да разчита на авторски права, но това не е функция на една търговска марка.

В заключението си Службата на ЕС за интелектуална собственост посочва:

„…действията на притежателя са в противоречие с честните практики, тъй като той не е имал намерение да използва марката на ЕС като търговска марка в съответствие с нейната функция и следователно тя е била заявена недобросъвестно.“

Европейска марка 17 981 637 се обявява за недействителна в своята цялост.

По материала работи: Надежда Драгомирова

Може да харесате още...