Анкета за удовлетвореност на потребителите 2012

ohimВедомството за европейски марки и дизайни OHIM вече провежда своята Анкета за удовлетвореност на потребителите, покриваща дейностите на Ведомството през 2012г.

Анкетата е част от ангажимента на OHIM да подобрява качеството на своите услуги в съответствие с оценката на потребителите и попада в Ключова инициатива 25 от Стратегическия план.

Отново, проучването ще бъде проведено от QUOTA Research, компания с повече от 20 години опит в сферата на пазарните проучвания.

Потребителите получават имейл от QUOTA Research, който съдържа линк за достъп до персонална уеб-базирана анкета на 5-те езика на Ведомството за европейски марки и дизайни. Въпросите се отнасят до нивата на удовлетвореност от процедурите, свързани с европейски марки и промишлени дизайни, както и въпроси относно оплаквания, информационни и комуникационни услуги, както и имиджа на OHIM.

Очаква се резултатите да бъдат публикувани през второто тримесечие на тази година.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...