hfhfhfhfhfh

Анкета за удовлетвореност на потребителите 2012

ohimВедомството за европейски марки и дизайни OHIM вече провежда своята Анкета за удовлетвореност на потребителите, покриваща дейностите на Ведомството през 2012г.

Анкетата е част от ангажимента на OHIM да подобрява качеството на своите услуги в съответствие с оценката на потребителите и попада в Ключова инициатива 25 от Стратегическия план.

Отново, проучването ще бъде проведено от QUOTA Research, компания с повече от 20 години опит в сферата на пазарните проучвания.

Потребителите получават имейл от QUOTA Research, който съдържа линк за достъп до персонална уеб-базирана анкета на 5-те езика на Ведомството за европейски марки и дизайни. Въпросите се отнасят до нивата на удовлетвореност от процедурите, свързани с европейски марки и промишлени дизайни, както и въпроси относно оплаквания, информационни и комуникационни услуги, както и имиджа на OHIM.

Очаква се резултатите да бъдат публикувани през второто тримесечие на тази година.

Източник: OHIM

Може да харесате още...