Анализ на конкуренцията в сектора на резервни части

Анализ на конкуренцията в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услугиАнализ на конкуренцията в сектора на дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги

В рамките на секторния анализ Комисията за защита на конкуренцията проучи съществуващите в България мрежи за дистрибуция на нови МПС, оригинални резервни части и сервизни услуги, които са създадени от производителите на МПС и упълномощените от тях вносители за територията на страната. В рамките на проучването КЗК установи данни за наличието на някои практики, прилагани в рамките на мрежите за дистрибуция, които могат да нарушат конкурентната среда в сектора на дистрибуция на нови МПС, резервни части и сервизни услуги.
 Събраните от КЗК данни показват, че някои от вносителите налагат определени ограничения на упълномощените от тях дилъри и сервизи – като например задължението да не се извършва дистрибуция на конкурентни марки нови МПС – в някои случаи до 2 г. след прекратяване на договора; прилагане на количествени критерии за достъп на независими дружества до мрежите на упълномощените сервизи и изискване към тези дилъри да продават и нови МПС; ограничение на дилърите и сервизите да продават извън определения им район на дейност; ограничения за упълномощените сервизи да обслужват конкурентни марки МПС или да продават резервни части еквивалентно качество и изисквания към клиентите да използват само упълномощени сервизи в гаранционния период; договорни клаузи, при които вносителят определя минимални цени при продажбата на нови МПС.
КЗК предлага мерки за подобряване на конкурентната среда на посочените пазари, които предвиждат премахване на количествените изисквания за достъп на независими сервизи до мрежите на упълномощените сервизи и стриктно прилагане на самостоятелни договори във връзка с дистрибуцията на нови МПС и сервизни услуги; отмяна на прилаганите ограничения при ценообразуването на нови МПС, резервни части и сервизни услуги чрез определяне на фиксирани или минимални цени; отмяна на прилаганите ограничения за извършване на конкурентна дейност при дистрибуцията на конкурентни марки МПС и използването на резервни части с еквивалентно качество; отмяна на прилаганите ограничения за активни продажби извън определените дилърски територии, както и активни продажби в други държави членки на ЕС.

Може да харесате още...