Алжир се присъединява към Протокола относно Мадридската спогодба

регистрация на маркиУважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че от 31 октомври 2015 г. Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки ще влезе в сила по отношение на  Алжир, която беше последната   държава-членка на Мадридския съюз страна само по Мадридската спогодба.

От тази дата приложими към всички заявки за международна регистрация на марки ще бъдат разпоредбите на Протокола от Мадрид  в рамките на определеното от  чл. 9 sexies от Протокола.

Във връзка с това ускорена експертиза на заявки за регистрация на марки по национален ред от тази дата няма да бъде извършвана, тъй като отпада необходимостта от регистрация на марката при ползване на конвенционен приоритет по чл. 4 от Парижката конвенция за закрила на индустриална собственост.

Източник: Патентно ведомство

Системата за международна регистрация на марки е уредена от Мадридската спогодба и от Протокол относно Мадридската спогодба, приет през 1989 г., в сила от 1 декември 1995 г. и започващ да действа от 1 април 1996 г. Общият правилник за приложение на Спогодбата и Протокола е в сила от тази последна дата. Мадридската система се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, което поддържа международния регистър и публикува международните регистрации в Бюлетина на СОИС за международните марки.

Всяка държава – член на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, може да стане член на Спогодбата или на Протокола, или и на 2-та договора. Междуправителствена организация също може да стане член на Протокола, при условие, че отговаря на няколко изисквания. Страните членки на Спогодбата или на Протокола и организациите, членки на Протокола, се наричат “Договарящи страни”. Те образуват Мадридския съюз.

Протоколът относно Мадридската спогодба урежда въпросите относно правната закрила чрез международна регистрация, териториално действие, действията на международната регистрация, международна заявка, отказ и анулиране на международната регистрация по отношение на някои договарящи страни, заместване на националната или регионална регистрация с международна регистрация, срок на действието на международната регистрация, такси.

Може да харесате още...