Албания се присъединява към Женевския акт на Лисабонската спогодба

Лисабонска система

СОИС
Фотограф: Emmanuel Berrod

На 26 юни 2019 г. Албания депозира своя инструмент за присъединяване към Женевския акт от Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските означения.

Инструментът за присъединяване е депозиран при генералния директор на СОИС Франсис Гъри от посланик Равеса Ллеши, постоянен представител на Албания в ООН в Женева.

Женевският акт предоставя на производителите на качествени продукти, свързани с произхода, по-бърз и по-евтин достъп до международната закрила на отличителните наименования на техните продукти. Женевският акт доразвива правната рамка на Лисабонската система, която спомага за популяризирането на много световно продавани продукти, като например чай Дарджилинг и колумбийско кафе.

Женевският акт ще влезе в сила три месеца след като пет страни, които отговарят на условията, са депозирали своите инструменти за ратификация или присъединяване.

Женевски акт

Женевския акт има за цел да гарантира, че производителите на качествени продукти, свързани с произхода, могат да защитят отличителните обозначения на своите продукти в множество юрисдикции, като наименования за произход или географски означения, чрез едно единствено заявление в СОИС и плащане на един набор от такси.

Лисабонска система

Лисабонската система осигурява закрила на имена, които идентифицират географския произход на продукти като кафе, чай, плодове, вино, керамика, стъкло и платове.

Примерите за наименования за произход и географски означения включват пипер Кампот, шотландско уиски, чай Дарджилинг, колумбийско кафе, холандско сирене гауда, арганово масло, швейцарски часовници и текила.

Източник: СОИС

Може да харесате още...