адв. Аглика Иванова

Аглика ИвановаАглика Иванова е консултант в IP Consulting. Работи в сферите на Интелектуална собственост, Авторско право, Нелоялна конкуренция, Защита на потребителите, Франчайзинг, Медийно право, Процесуално представителство. Изпълнителен секретар на Асоциацията на собствениците на марки в България. Член е на Международна Асоциация на Юристите (IBA), член на „ANTI-counterfeiting committee“ на MARQUES и „classification subcommittee“ на INTA.

Аглика Иванова е автор на публикации в сферата на ИС в българия и чужбина сред които: “Building and Enforcing Intellectual property in Bulgaria”; IP Value, WhiteHouse publication, 2006; “Customs seizures: An understood weapon in your armory?; FloraCultura; January 2010.

Завършила е право в Университета за национално и световно стопанство, който е единствен в страната със специализация и профилирано обучение и подготвен преподавателски екип по интелектуална собственост. Специализирала е патентно право в Техническият университет в София.

Адв. Аглика Иванова е първият Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн в България, завършила специализирано обучение пред EUIPO (Служба на ЕС за интелектуална собственост) в Аликанте, Испания, относно закрила на европейски марки и дизайн.


IPConsulting предоставя услуги в областта на търговски марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права. Работи по казуси за защита на конкуренцията и защита на потребителите. На първо място в официалната статистика за региона, за офис на представители, представляващ най-много клиенти в производства и процедури пред EUIPO.

Може да харесате още...