Адв. Аглика Иванова

Адв. Аглика Иванова

Адв. Аглика Иванова

Адв. Аглика Иванова е завършила право в Университет за Национално и Световно Стопанство, София, единствен в страната със специализация и профилирано обучение и подготвен преподавателски екип по интелектуална собственост. По-късно специализира в Катедра по интелектуална собственост в Технически Университет – София. Член е на Международна Асоциация на Юристите(IBA), член на „ANTI-counterfeiting committee“ на MARQUES и „classification subcommittee“ на INTA.

Професионалната кариера на адв. Иванова е специализирана изцяло в закрилата на права на интелектуална собственост – търговски марки, промишлен дизайн, патенти, полезни модели, авторско право, защита на конкуренцията и потребителите. Тя е български представител по индустриална собственост с права в областта на търговските марки, дизайни, патентни полезни модели, както и Европейски представител по търговски марки и промишлен дизайн.

Адв. Аглика Иванова е първият Европейски представител по марки и промишлен дизайн в България, завършила специализирано обучение пред EUIPO (Европейското ведомство по интелектуална собственост) в Аликанте, Испания, относно закрила на европейски марки и дизайн. Адв. Иванова е партньор в съдружие на представители по индустриална собственост IP Consulitng.

Първия материал с автор адв. Иванова, публикуван от националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria, е интересната статия „Проектът Гутенберг или легалната електронна книга“. Целта на проекта е била да се създадe безплатен, бърз и лесeн достъп до електронни версии на литературните творби.

Може да харесате още...