АГЛАИДА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА осъди Патентно ведомство

аглаида симеонова патентно ведомствоВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД е Образувано производство по искова молба на АГЛАИДА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА с искане да бъде осъдено ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Р. България, да й заплати обезщетение в размер на 4500.00 лв. за период от 6 месеца, през който не е заемала държавна служба, а именно от 31.07.2006г. до 31.01.2007г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.

Твърди се в исковата молба, че служебното правоотношение на ищцата е прекратено със заповед на председателя на Патентно ведомство (ПВ), която по-късно е отменена с влязло в сила на 13.12.2011г. съдебно решение.

АГЛАИДА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА претендира обезщетение за незаконно уволнение за период от 6 месеца, общо в размер на 4500.00 лв. Ответникът ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО оспорва иска.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД ОСЪЖДА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Р. България  да заплати на АГЛАИДА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА  обезщетение за периода, през който не е заемала държавна служба, считано от 07.08.2006г. до 07.02.2007г. в размер на 4500.00 лв. (четири хиляди и петстотин лв.), ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска 09.08.2012г. до окончателното му изплащане, както и разноски в размер на 100 (сто) лв.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...