Знаково съдебно решение във Великобритания относно блокиране на сайтове, продаващи фалшиви стоки

авторски праваВърховният съд в Лондон е постановил знаково решение, според което притежателите на търговски марки ще могат лесно да издействат съдебни разпореждания за блокиране на уебсайтове, които с дейността си нарушават права на търговски марки като продават фалшиви стоки онлайн.

Споменатото съдебно решение е постановено по дело заведено от Richemont с цел издаване на съдебно разпореждане, което да задължи доставчиците на интернет услуги в Обединеното кралство да блокират достъпа до уебсайтове, които продават фалшиви стоки. Във Великобритания вече няколко пъти са постановявани съдебни нареждания доставчиците на интернет услуги да блокират достъпа до сайтове, осигуряващи достъп до съдържание, нарушаващо авторски права, но за пръв път такова решение се отнася за фалшиви стоки.

Британското законодателство няма специфични разпоредби за издаването на подобно разпореждане в контекста на търговските марки. Към момента, евентуалните действия срещу нарушение на съдържание със защитени авторски права се основават на конкретна разпоредба в Закона за авторски права, дизайни и патенти на Великобритания, която изрично изпълнява чл. 8(3) от Директивата за авторски права на ЕС.

Съдът заключава още, че доставчиците на интернет услуги играят „ключова роля“ и че съдът може и трябва да прилага член 11 от Директивата за упражняване на права на интелектуална собственост и да изисква прилагането на технически мерки за възпрепятстване нарушаването на права на търговски марки.

Източник: OHIM

Може да харесате още...