Авторски права: ЕП застава в подкрепа на културното многообразие и достъпността

авторски праваПредложенията, които се очакват от Европейската комисия за обновяване на законодателството на ЕС в областта на авторските права в дигиталната епоха, трябва да гарантират справедлив баланс между правата и интересите на творците и потребителите, заявява Европейския парламент в резолюция, приета на 9 юли. Необходимо е подобряване на трансграничния достъп до онлайн съдържание, заявяват депутатите, като в същото време отбелязват значението на териториалните лицензи , особено за телевизионни и филмови продукции.
 
„Парламентът се вслуша в притесненията на европейците и отхвърли предложението за ограничаване правото на свободно заснемане на публичното пространство. Това решение е пример за основното послание на доклада: предстоящото предложение за обновяване на законодателството от комисар Йотингер трябва да отразява основополагащата роля, която имат някои изключения – да дадат на авторите свобода да създават, на потребителите правна яснота, а на всички – достъп до произведенията на културата и знанието“, заяви авторката на доклада Юлия Реда (Зелени/ЕСА, Германия) след гласуването.
 
Незаконодателната резолюция, която оценява прилагането на ключови аспекти от законодателството за защита на авторските права преди предстоящото предложение от страна на Комисията за неговото обновление, беше приета с 445 гласа „за“, 65 „против“ и 32 въздържали се.
 
По-добър трансграничен достъп до произведения на културата и до знание
 
На потребителите твърде често е отказван достъп до някои услуги по причини, свързани с географското положение, посочва Парламентът и подчертава, че тези практики не следва да възпрепятстват достъпа на културните малцинства, живеещи в държави членки на ЕС, до съществуващо съдържание или услуги на техния език. Депутатите приканват Комисията да предложи подходящи решения за подобряване на трансграничната достъпност на услугите и на съдържанието с авторски права.
 
В същото време Парламентът отбелязва значението на териториалните лицензи в ЕС, по-специално по отношение на аудио-визуалната и филмовата продукция. Териториалните лицензи отразяват културното богатство на Европа, заявяват депутатите. Въпреки че териториалността е изначално присъща на съществуването на авторските права, този принцип не противоречи на мерките за гарантиране на преносимост на съдържание, посочва резолюцията и се обявява за подобряване на преносимостта на онлайн услугите в рамките на ЕС.
 
Авторските права следва да се адаптират към дигиталната епоха
 
Комисията трябва да направи преглед на съществуващите изключения и ограничения на авторските права с цел по-доброто им приспособяване към цифровата среда, заявяват депутатите. Те също така приканват Комисията да разгледа възможността да направи определени изключения задължителни, когато целта е да се защитят основни права, и да обмисли приемането на изключение, което да позволява на библиотеките да дават назаем книги в електронен формат. Анализът на текст и данни за научноизследователски цели трябва също да бъде улеснен.
 
Парламентът призовава за мерки за гарантиране на справедливо и подобаващо възнаграждение за всички категории притежатели на права, включително във връзка с цифровото разпространение и използване на техните произведения. Депутатите искат и подобряване на договорната позиция на авторите и изпълнителите спрямо другите притежатели на права и посредниците.
 
Парламентът приканва Комисията да проучи как би се отразило въвеждането на единно европейско авторско право върху цялата територия на ЕС.
 
Изображения на сгради и творби на изкуството на обществени места
 
По отношение на правото за създаване и публикуване на изображения и снимки на публични сгради и творби на изкуството, депутатите предпочитат да се запази сегашното положение, като те отхвърлиха предложение в проекторезолюцията използването на такива изображения за търговски цели да изисква одобрение от притежателите на правата. Според сегашното законодателство, всяка страна има възможност да въведе или да не въведе т.нар. клауза за „свобода на панорамата“ в своето законодателство.
 
Очаква се Комисията да направи предложение за обновяване на законодателството за защита на авторските права до края на 2015 г.
Прессъобщение ЕП

Може да харесате още...