АВТОРЕЗЕРВ със заличена част от регистрацията на марката

bpoПатентно Ведомство заличи регистрацията на марка АВТОРЕЗЕРВ, рег.№ 64957 на пловдивската фирма АВТОРЕЗЕРВ” ЕООД.

Заличаването е за клас 04 – „промишлени масла и греси, смазки”, 06, 07, 11 „уреди за осветление, отопление, вентилация, предназначени за превозни и транспортни средства”, 12, 17, 37.

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013

Може да харесате още...