Авиокомпанията е длъжна да положи грижи за вас

Авиокомпанията е длъжна да положи грижи за вас при проблеми с полети, Комисия за защита на потребителитеАвиокомпанията е длъжна да положи грижи за вас при проблеми с полети, КЗП дава практически съвети при пътуване със самолет
Авиокомпанията е длъжна да положи грижи за вас при проблеми с полети

Предстои ви да пътувате със самолет? Знаете ли какви са правата ви при забавен или отменен полет? Какво да предприемете, ако ви бъде отказан достъп на борда? Какви са задълженията на превозвача в случай, че повреди или загуби багажа ви? На какви специални грижи имат право хората с увреждания и намалена подвижност?
Вие имате права, които е полезно да знаете преди да се отправите към летището! Комисията за защита на потребителите (КЗП) дава практична информация за пасажерите при някои от най-често срещаните ситуации, в които могат да попаднат.

Ако полетът ви бъде отменен, вие може да имате право на обезщетение от 125 до 600 евро, като размерът му зависи от разстоянието на полета. Това обезщетение обаче може да отпадне в случай, че превозвачът ви е уведомил за отмяната най-малко 14 дни преди полета или пък успее да докаже, че тя се дължи на извънредни обстоятелства.
При отменен полет авиокомпанията е длъжна да ви предостави възможност да изберете между възстановяване стойността на билета в срок от 7 дни или нов маршрут до крайната точка на пътуването ви при сравними транспортни условия на първата възможна дата или на по-късна дата, удобна за вас в зависимост от наличието на свободни места. Освен това, превозвачът следва да ви осигури храна, напитки, две телефонни обаждания, а при необходимост – настаняване и транспорт до мястото на настаняване, съответни на времето на престоя за премаршутиране. Не ви ли бъдат осигурени тези грижи и наложи ли се вие да заплатите разходите за тях, пазете фактурите и касовите бележки като доказателство, въз основа на което можете да предявите претенции за възстановяването на сумите.

Ако полетът ви закъснее, и закъснението е два или повече часа за полети до 1500 км, три или повече часа за всички полети в ЕС над 1500 км, както и четири или повече часа за полети над 3500 км извън ЕС, превозвачът отново има задължение да положи грижи за вас. Сред тези грижи са осигуряване на храна, напитки, две телефонни обаждания, както и, при необходимост, настаняване и транспорт до мястото на настаняване. Ако закъснението е повече от пет часа, вие имате право на възстановяване на стойността на билета. Това ваше право обаче е валидно само ако решите да не продължите пътуването си. Имате право и на полет до мястото, откъдето сте започнали своето пътуване.

Ако ви бъде отказан достъп на борда, имате право на обезщетение от 125 до 600 евро в зависимост от разстоянието на полета. Също така превозвачът има задължението да ви набави храна, напитки и възможност за две телефонни обаждания, а при необходимост също настаняване и транспорт до мястото на настаняване.

Ако багажът ви бъде повреден, забавен или изгубен, може да имате право на обезщетение с максимален размер до 1220 евро. Установите ли, че багажът ви липсва или е повреден, още при пристигането на съответното летище трябва да попълните протокол за загубен/повреден багаж. Този протокол, заедно с електронните билети и бордните карти, следва да приложите към жалба до авиокомпанията. Срокът за подаване на жалбата е до 7 дни от получаването на багажа в случай, че е бил повреден, и до 21 дни, когато е забавен. Добре е да разполагате с касови бележки за доказване стойността на липсващите вещи, тъй като в противен случай превозвачът може да определи обезщетението за загубения багаж според неговото тегло.

Хората с увреждания и лицата с намалена подвижност имат право да получат помощ на летищата при заминаване, прехвърляне, слизане и качване на борда на самолетите. Важно е да уведомите авиокомпанията 48 часа преди пътуването, за да може да се подготви за оказване на необходимото съдействие.

В случай на проблем можете да се обърнете към авиокомпанията, Мрежата от Европейски потребителски центрове, както и към специализирания контролен орган в съответната страна, който за България е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

Може да харесате още...