Род Бекстън е новият президент на ICANN

Род Бекстън е новият Изп. директор и Президент на ICANN, който приема поста от Пол Тломей. Род Бекстън е бил директор на Наципоналният  център за киберсигурност на САЩ (US National Cybersecurity Centre). Назначението му бе оповестено миналата седмица в Сидни, Австралия от Борда на ICANN.

Повече инфорормация: http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26jun09-en.htm