hfhfhfhfhfh

Merck Sharp & Dohme Corp удължава срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

Merck_LogoВ Патентно Ведомство е постъпила заявка от фармацевтичната компания  BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG за удължаване срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху

АЗАЦИКЛОХЕКСАПЕПТИДИ

Основният патент, въз основа, на който е издаден сертификата за допълнителна закрила е: Капсофунгин, евентуално под формата на фармацевтично приемлива сол, по-специално капсофунгин ацетат/Capsofungin, optionally in the form of pharmaceutically acceptable salt, especially capsofungin acetate (Int.Cl. C07K  7/56 (2006.01))

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин 10/2013

Може да харесате още...