Kолективен иск срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

elektroКомисия за защита на потребителите уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД

Във връзка с изпълнение на определение на Варненски окръжен съд –, ТО, V-ти състав по т.д.№ 970/2013 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, т. 4 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на 26, ал. 6 от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД /бивше наименование „Е.ОН България Продажби” АД/, която КЗП счита за неравноправна.
Комисията уведомява, че съгласно определението на Варненски окръжен съд, в едномесечен срок от 22.10.2013 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Източник: Комисията за защита на потребителите