hfhfhfhfhfh

Хагската Система за Международна Регистрация на Промишлен Дизайн

На 13 Май, 2009г. Международното Бюро организира семинар във връзка с Хагската система за международна регистрация на промишлените дизайни, както и семинар на Мадридската система за международна регистрация на марките, който ще се състои на 14 и 15 Май, 2009г при Световната Организация за Интелектуална Собственост със седалище в  Женева.

Целесъобразността на тези семинари е да насърчи по-доброто разбиране по отношение на Хагската и Мадридската система сред  потребителите в Общността.

Семинарът по Хагската система ще се проведе на английски и френски език с навременен превод по време на събитието, а семинарът на Мадридската система ще се осъществи само на английски език.

Временните програми по Хагската и Мадридската система, както и актуална допълнителна информация за събитията можете да откриете на следните адреси:

http://www.wipo.int/hague/en/meetings/seminars.html (Английска Версия)

http://www.wipo.int/madrid/en/meetings/seminars.html

Регистрацията може да бъде направена чрез използването на PDF или Word формата и да се изпрати на следният факс: (+41 22) 338 8180.

Нека да се има в предвид, че Интернет онлайн регистрацията, по отношение и на двата семинара, ще бъде удължена до 7 Май, 2009г., и е актуална на следните адреси:

http://www.wipo.int/hague/en/meetings/seminars.html

http://www.wipo.int/madrid/en/meetings/seminars.html

Източник: www.wipo.int

Може да харесате още...