ОБРАЗОВАНИЕ

Проучване на лицензионната активност на компания Белла България

Проучване на лицензионната активност на компания Белла България

Проучване на лицензионната активност на компания Белла България Белла Хранителна индустрия е най-бързо развиващата се компания в хранителния сектор в България. Компанията е основана през 1992. Отличителната колекция от марки на компанията я прави лидер в сферите на трайните и малотрайни колбаси, точени кори, бутертеста и маргарини. Белла е българска компания, търгуваща на територията на […]

Лeгално използване на музика в интернет - част 3

Лeгално използване на музика в интернет – част 3

ГЛАВА ТРЕТА – ПРАКТИКИ НА ЛЕГАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА В ИНТЕРНЕТ Лeгално използване на музика в интернет – част 3 В тази глава ще бъдат засегнати съществуващите практики за легално разпространение на музика в интернет. Ще бъдат дадени примерни платформи и сайтове и ще се разгледат недостатъците и преимуществата им. Съществуват много и различни начини […]

Лицензионна политика на Международен център по генетично инженерство и биотехнологии

Лицензионна политика на Международен център по генетично инженерство и биотехнологии

1.  Увод Правата от интелектуална собственост, дават на притежателя им изключителното им право да ги използват, както и да забранят използването им от други лица , без тяхното разрешение. Това малко или много ограничава, използването на интелектуалните продукти от страна на обществеността. За да могат интелектуалните продукти да достигнат до по-голям брой хора, едно от […]

Организации за колективно управление на права. МУЗИКАУТОР

Организации за колективно управление на права. МУЗИКАУТОР

Увод Днес е изключително трудно един автор сам да защитава своите авторски права и да следи за нарушаването им. Нелека е задачата и да сключва договори с всеки един ползвател на неговите произведения. От друга страна за самите ползватели понякога е дори невъзможно да намерят авторите на всички произведения, които искат да използват по определен […]

Лeгално използване на музика в интернет – част 2

Лeгално използване на музика в интернет – част 2

ГЛАВА ВТОРА – ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В МУЗИКАТА  В настоящата глава ще разгледаме как се управляват  авторските и сродните права над музикалните произведения в интернет. Защитата на интелектуалната собственост се изразява в конкретни действия и практики, свързани с обекта на защита. Способите за реализиране на изпълнителското право могат да се разделят на три вида[1]: – упражняване […]

Същност, икономическа значимост и връзка с лицензионната търговия на патентните тролове и патентните пулове

Същност, икономическа значимост и връзка с лицензионната търговия на патентните тролове и патентните пулове

Произход на „Патентния трол” Терминът „патентен трол“ е използван за първи път през 1993 г. и с  него са се описвали компании, които водели агресивни патентни дела. Патентният трол е изобразен първоначално във видеото “TheOriginal Patent Troll”, което е публикувано през 1994г. и е продавано на корпорации, университети и правителствени лица. В него нищо неподозираща […]

Лeгално използване на музика в интернет -част 1

Лeгално използване на музика в интернет -част 1

Лeгално използване на музика в интернет -част 1 В дигиталната епоха достъпът на потребителите до музика е много улеснен от интернета на домашния компютър и на мобилните устройства. Те имат почти неограничени възможности да слушат музиката, която искат, когато и където пожелаят. Вече не е нужно слушателят да притежава физическия носител, за да слуша дадено […]

26 април 2013 - Световен ден на Интелектуалната собственост

26 април 2013 – Световен ден на Интелектуалната собственост

На 26 април Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС/WIPO) чества Световния ден на Интелектуалната собственост. Датата е определена от държавите-членки на WIPO на заседание на Генералната асамблея през октомври 1999, когато се приема решението за учредяване на този празник. 26 април е денят, в който през 1970г. влиза в сила Конвенцията за създаването на СОИС. […]

"Продължавайте да творите, бъдете новатори" - Посланието на Генералния директор на СОИС г-н Франсис Гъри към „следващото поколение"

„Продължавайте да творите, бъдете новатори“ – Посланието на Генералния директор на СОИС г-н Франсис Гъри към „следващото поколение“

Тази година темата на Световния ден на Интелектуалната собственост, 26 април, е: „Творчество – Следващото поколение“ Днес човечеството твори и се развива с много динамични и вълнуващи темпове. Науките за живота заедно с новите технологии генерират огромен потенциал за развитие. Те трансформират начина, по който живеем, общуваме, лекуваме се, забавляваме се, работим или учим. „Какво […]

Първа уеб страница в България, изцяло посветена на френска литература

Първа уеб страница в България, изцяло посветена на френска литература

Вече е активна първата уеб страница в България, изцяло посветена на френскоезична литература! Сайтът www.livresfrancais.bg е изключително функционален и адресиран предимно към българи, ползващи и изучаващи френски език. Той е в услуга на любознателните читатели, на деца и родители, както и на експертите и преподавателите по езика. Целта на създателите на сайта е да облекчат […]