Решение на Съда на ЕС по жалба на Испания във връзка с единната патентна закрила

Решение на Съда на ЕС по жалба на Испания във връзка с единната патентна закрила

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) 5 май 2015 година „Жалба за отмяна — Осъществяване на засилено сътрудничество — Създаване на единна патентна закрила — Регламент (ЕС) № 1257/2012 — Член 118, първа алинея ДФЕС — Правно основание — Член 291 ДФЕС — Делегиране на правомощия на органи извън Европейския съюз — Принципи на автономия и еднакво […]

Промяната в индивидуалната такса за международна марка - Норвегия

Промяната в индивидуалната такса за международна марка – Норвегия

В съответствие с член 35 (2) (d) от Общия правилник по Мадридското споразумение и Протокола, генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) е постановил, че от 6 юни 2015 г стойността на индивидуалната такса за международна марка, дължима по отношение на Норвегия ще се промени. Тези суми ще бъдат 278 швейцарски франка за […]

Финалист за Европейска награда за изобретател е създал самопопълващ се бетон

Финалист за Европейска награда за изобретател е създал самопопълващ се бетон

Бетонните конструкции винаги изглеждат солидни и надеждни, но всички те споделят един общ враг: натиска. С течение на времето, бетонът може да се пропука и да влоши качеството си. Изобретение на микробиолога от Delft University Хендрик Джонкърс предлага иновативен подход за създаване на по-стабилен бетон чрез добавяне към сместа на бактерия, произвеждаща варовик. Този самопопълващ […]

ЕПВ приветства решения на Съда на ЕС относно единния патент

ЕПВ приветства решения на Съда на ЕС относно единния патент

Европейското патентно ведомство приветства решенията на Съда на Европейския съюз да отхвърли правните препятствия пред единния патент. Те потвърждават, че европейският патент с единно действие ще се основава на процедурата за издаване на европейски патенти, заложена в Европейската патентна конвенция, и че всички мерки за прилагане на единния патент трябва да бъдат взети от държави-членки, […]

Доклад относно фалшиви стоки, разпространявани в ЕС

Доклад относно фалшиви стоки, разпространявани в ЕС

На 29 април бе публикуван първия задълбочен и подробен доклад на ситуацията с разпространението на фалшиви стоки на територията на ЕС, който е резултат на общия проект на европейските агенции Европол и Ведомство за европейски марки и дизайни OHIM, посредством Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост. Въпреки че по-голямата част на фалшивите продукти […]

Google купува патенти

Google купува патенти

В началото на тази седмица Google обяви пускането на нова експериментална програма, която ще позволи изкупуването на патенти от компании и други притежатели на патенти, които са склонни да продават. От компанията се надяват, че с новия си проект ще нормализират патентния пазар, който сега е изпълнен с патентни тролове и съдебни процеси. На новия онлайн портал, чието функциониране […]

Вицепрезидент на френска компания, номиниран за Европейски изобретател 2015

Вицепрезидент на френска компания, номиниран за Европейски изобретател 2015

Французинът Jean-Christophe Giron е вицепрезидент по R&D и разработване на продукти на революционните “интелигентни” SageGlass. Изобретателят и неговия екип от базираната в САЩ компания SAGE Electrochromics са разработили електронно оцветяемо стъкло, което позволява на естествената светлина да прониква в сгради с открит изглед навън, като едновременно с това блокира вредните лъчи, поддържа нивата на топлина […]

Тарифа за таксите по Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал

Тарифа за таксите по Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ И ПО ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ В сила от 24.04.2015 г. Обн. ДВ. бр.30 от 24 Април […]

Единният цифров пазар трябва да бъде по-добре интегриран

Единният цифров пазар трябва да бъде по-добре интегриран

Повече усилия са необходими, за да се интегрира единния цифров пазар на ЕС, така че да отключи своя потенциал за растеж и създаване на работни места, подчертаха евродепутати повреме на дебат с комисаря за вътрешния пазар на ЕС Мишел Барние. Те добавиха, че мерките за сближаване на 28-те национални цифрови пазари трябва да включват, отпадане […]

“Събуди се, Стани за Музиката”

Иван Н. Иванов - Координатор на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg

Иван Н. Иванов - Координатор на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg