безжични технологии

Патентите за безжични технологии на Intel вече са собственост на Apple

Според прессъобщение, публикувано на сайта на Apple, компанията е подписала споразумение с Intel за придобиването на по-голямата част от бизнеса на Intel, свързана с модеми за безжични мрежи. Приблизително 2200 служители на Intel ще се присъединят към Apple, заедно с множество обекти на интелектуална собственост, оборудване и договори с трети страни. Сделката, чиято стойност възлиза […]

Акира Йошино

Акира Йошино с Европейска награда за изобретател 2019

Компания: Asahi Kasei Kabushiki Kaisha, Япония Изобретение: Литиево-йонна батерия и нейната еволюция

Виенската класификация

Изображенията във Виенската класификация от гледна точка на половете

Виенското споразумение е сключено през 1973 г. като през 1985г е изменено. То установява Виенската класификация за търговски марки, които се състоят от или съдържат фигуративни елементи. Целта на Виенската класификация е да се архивират сходни изображения, намиращи се в подобни класове. При използване на класификацията се активират търсения на изображения на международно ниво. 

Immunoscore

Европейска награда за изобретател 2019 – победител в категория Изследвания

Жером Галон Изобретение: Immunoscore®, по-ясен тест за рак

Ново правило относно закрилата на търговски марки в САЩ

Ново правило относно закрилата на търговски марки в САЩ

Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) наскоро обяви ново правило, което изисква всички чуждестранни заявители, регистранти и страни по производства, свързани със спорове за търговски марки, както и такива, стартирали процедури пред Апелативния състав на USPTO, да бъдат представлявани от адвокат, който е лицензиран да практикува в САЩ.

система за търговски марки

Бразилия се присъединява към международната система за търговски марки

Значителни ползи за собствениците на търговски марки в Бразилия и по света

Klaus Feichtinger

Европейска награда за изобретател 2019 – победители в категория Индустрия

Klaus Feichtinger § Manfred Hackl Изобретение: Рециклиране на пластмаси с по-висока производителност

хибриди

Сортови описания на родителски линии и хибриди – CPVO

Сортовите описания на родителски линии и хибриди вече са публично достъпни на уебсайта на CPVO. От CPVO са проверили над 5,000 описания и, във връзка с член 88.3 от Основния регламент, съответната поверителна информация е извадена преди публикуване.

30 години Мадридски протокол

30 години Мадридски протокол

На 27 юни 2019 г., бе отбелязана 30-годишнината от приемането на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките.

Лисабонска система

Албания се присъединява към Женевския акт на Лисабонската спогодба

На 26 юни 2019 г. Албания депозира своя инструмент за присъединяване към Женевския акт от Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските означения.