EPO

RSS за секцията

Европейско патентно ведомство
http://www.epo.org/

НОВ ОПИТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ НА ЕПВ

НОВ ОПИТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ НА ЕПВ

Трети поред опит за избор на президент на Европейското Патентно Ведомство е насрочен за 2-ри и 3-ти февруари, тъй като през октомври и декември 2009г никой от кандидатите не можа да събере ¾ от гласовете. Сегашните кандидати са директорите на националните патентни ведомства на Швеция, Франция и Швейцария. Източник: http://www.epo.org

ПАТЕНТ ЗА ЕКСТРАКТ ОТ МУШКАТО, ОТМЕНЕН ОТ ЕПВ

ПАТЕНТ ЗА ЕКСТРАКТ ОТ МУШКАТО, ОТМЕНЕН ОТ ЕПВ

Решението за отмяна на патента, Европейското патентно ведомство е взело, тъй като той не отговарял на изискванията на Европейската конвенция за патентите. Патентът с номер EP 02777223 B1 се отнася до извличането на определени субстанции с медицинска цел от Pelargonium sidoides и Pelargonium reniforme, растения с произход Южна Африка. Източник: http://www.epo.org

ЕПВ ЩЕ ПРОВЕДЕ ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ

ЕПВ ЩЕ ПРОВЕДЕ ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ

С цел да подобри разбираемостта и достъпа до патентна информация, Европейското патентно ведомство провежда ново проучване относно това кой и по какъв начин използва патентната информация и най-вече с каква цел. Ще бъдат изследвани и влиянието на новите възможности, предоставяни от European Patent Network, както и еволюцията на патентната информация в патентно разбиране. Източник: http://www.epo.org

The hunt is on for Europe's best inventors

The hunt is on for Europe’s best inventors

European Inventor Award 2010 now open for proposals/ Closing date 12 September 2009 / Award Ceremony in Madrid next April / Entry submission at www.epo.org/european-inventor <http://www.epo.org/european-inventor> Munich/Brussels, 29 June 2009 – Europe’s capacity for innovation is a major factor in its progress and prosperity. Since 2006 the European Commission and the European Patent Office have […]

Член 161 бе изменен в отговор на доклада на ДПК

Член 161 бе изменен в отговор на доклада на ДПК

Член 161 бе изменен в отговор на доклада на ДПК (Договор за Патентно Коопериране), в случая, когато ЕПВ (Европейско Патентно Ведомство) беше МСА (Международно Сдружение по Автоматизация)

Член 161 бе изменен в отговор на доклада на ДПК (Договор за Патентно Коопериране), в случая, когато ЕПВ (Европейско Патентно Ведомство) беше МСА (Международно Сдружение по Автоматизация)
Семинар "Как да разбираме комуникациите на ревизорите и измененията към европейските приложения"

Семинар „Как да разбираме комуникациите на ревизорите и измененията към европейските приложения“

         Института по Икономическа Политика инициира семинар в сътрудничество с Академия на ЕПВ на тема „Как да разбираме комуникациите на ревизорите и измененията към европейските приложения“. Семинарът ще се проведе на 08/09 Юни, 2009 г. в Истанбул. Лицата, които са отговорни за това събитие, са г-н Даниел Томас (ЕПВ) и Клод Кюнтелиер […]

Public Seminar “How to understand EPO search reports & written opinions”

Public Seminar “How to understand EPO search reports & written opinions”

European Patent Office, Berlin

European Patent Office, Berlin
Обществен семинар „Как да разбираме докладите и писмените становища на ЕПВ”

Обществен семинар „Как да разбираме докладите и писмените становища на ЕПВ”

Европейско Патентно Ведомство, Берлин

Европейско Патентно Ведомство, Берлин
EPO begins search for new president

EPO begins search for new president

Alison Brimelow, president of the EPO, will not stand for a second term after her three-year contract to the staff at the IP office. Member states will now begin the process of recruiting a successor. Jesper Kongstad, head of the Danish IP office and deputy chair of the EPO’s Administrative Council, which consists of representatives […]

ЕПВ е в търсене на нов президент

ЕПВ е в търсене на нов президент

Алисън Браймлоу,  настоящ президент на ЕПВ, няма да има втори мандат, след като изтече три годишният й договор, в края на 2010г. Говорителят на ЕПВ заяви, че г-жа Браймлоу е уведомила чрез имейл служителите във ведомството , за нейното решение. Сега държавите- членки ще започнат процес по намирането на нейн приемник. Jesper Kongstad, оглавяващ ПВ […]