КЗП

RSS за секцията

Комисия за защита на потребителите
http://www.kzp.bg/

Обръщайте внимание на обозначаването на цените

Обръщайте внимание на обозначаването на цените

Обръщайте внимание на обозначаването на цените! – съветват от Комисията за защита на потребителите. Потребителите посещават ежедневно големите вериги за хранителни стоки, както и по-малките квартални магазини. Един от основните критерии при избора на продукти е цената, затова е важно да се обръща внимание на обозначаването й, както при предлагането на стоки в промоция, така […]

Забранени са опасни продукти

Забранени са опасни продукти

Забранени са опасни продукти. Болеро, детско спортно горнище и два вида контакти са сред най-новите забранени опасни стоки от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Детските облекла са опасни поради наличието на функционални връзки около врата, чиито свободни краища крият потенциален риск от нараняване или задушаване на детето. Контактите пък могат да причинят токов удар […]

Колективен иск срещу ЕВН България

Колективен иск срещу ЕВН България

Комисия за защита на потребителите  е предявила колективен иск срещу ЕВН България Комисия за защита на потребителите  уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 54, ал. 2 и чл. 43, ал. 4 от Общите условия на договорите за пренос […]

Комисията за защита на потребителите започва обучение на служителите си

Комисията за защита на потребителите започва обучение на служителите си

Стартова конференция по Проект „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите” по ОПАК Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва обучение на служителите си на всички нива за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им и за повишаване уменията им в специализирани области […]

Ефективно управление на КЗП

Ефективно управление на КЗП

Изпълнение на проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по ОПАК Комисията за защита на потребителите (КЗП) работи по проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по Оперативна програма административен капацитет. Експерти в действие. Проектът е на стойност 195 858 лв., […]

Иск срещу ФАКТОР И.Н. АД

Иск срещу ФАКТОР И.Н. АД

Колективен иск срещу ФАКТОР И.Н. АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ФАКТОР И.Н.“АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на чл.7, ал.1 и ал.2 и чл.9 от раздел V. „Неизпълнение, Неустойки, Предсрочна изискуемост на кредита.“в „Договор за микрокредит“, предлаган от „ФАКТОР И.Н.“АД, които КЗП […]

Българската уеб асоциация връчи почетни грамоти на Комисията за защита на потребителите

Българската уеб асоциация връчи почетни грамоти на Комисията за защита на потребителите

Българската уеб асоциация връчи почетни грамоти на Комисията за защита на потребителите за успешно сътрудничество по общ проект Почетни грамоти получиха Веселин Златев, председател на Комисията за защита потребителите (КЗП) и Александър Масларски, член на КЗП, от юридическия секретар на Българска уеб асоциация (БУА) Николай Кискинов в знак на уважение и признателност за професионалното и […]

Kолективен иск срещу Софийска вода

Kолективен иск срещу Софийска вода

Kолективен иск срещу Софийска вода АД е предявила Комисията за защита на потребителите Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Софийска вода”АД за прогласяване на неравноправността, респективно нищожността на чл. 23, ал.5 от «„Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД”». […]

Колективен иск срещу НЕТ 1 ЕООД

Колективен иск срещу НЕТ 1 ЕООД

Колективен иск срещу НЕТ 1 ЕООД. Комисията за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу НЕТ 1 ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 18.11. от „Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на НЕТ 1 ЕООД Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд –, ГО, 1-V-ти състав по […]

Иск срещу ЕВН България Топлофикация

Иск срещу ЕВН България Топлофикация

Комисия за защита на потребителите е предявила иск срещу ЕВН България Топлофикация Комисия за защита на потребителите уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ЕВН България Топлофикация” ЕАД Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд -Пловдив, ГО, II-ри състав по г.д.№ 2492/2013 г., Комисия за защита на потребителите към министъра […]