hfhfhfhfhfh

Дневен архив: май 1, 2020

Литературни произведения

Книги, списания, вестници, сборници и др. По своето предназначение могат да бъдат развлекателни, информационни, образователни, пропаганда. Най-добре може да бъде илюстрирано значението на авторското право, чрез книгите. Книгите са основно средство за разпространение на...

Надежда Драгомирова

Завършила Връзки с обществеността във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и успешно защитила магистърска степен по Управление на човешките ресурси в Университет за Национално и Световно Стопанство, София. Работи като редактор на Националния...

Красимира Кадиева

адв. Красимира Кадиева

Завършила Юридическия факултет на УНСС през 2007 г. В периода 2009 – 2010 г. специализира Международно бизнес право в Queen Mary College, University of London. Красимира Кадиева практикува в сферите Поверителност и защита на...

Иван Иванов

Представител по индустриална собственост, Европейски патентен представител, Европейски представител по марки и дизайни, независим оценител на ИС, консултант по индустриална собственост в IP Consulting. Интереси в сферата на защитата и управлението на индустриалната собственост...

адв. Аглика Иванова

Консултант в IP Consulting. Работи в сферите на Интелектуална собственост, Авторско право, Нелоялна конкуренция, Защита на потребителите, Франчайзинг, Медийно право, Процесуално представителство. Изпълнителен секретар на Асоциацията на собствениците на марки в България. Член е...

доц. д-р Иван Чалъков

Доц. д-р Иван Чалъков е ръководител на катедра „Социология“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 1985г. до 2004г. работи в БАН – 1988г защитава докторска дисертация по социология на научното познание, а в периода 1995г....

проф. д-р Виолета Цакова

Специалист в областта на Авторското право и сродните му права, уважаван преподавател в катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство. Доц. Цакова е автор на редица публикации в областта на авторското право...